RabbitMQ

Czym jest RabbiMQ? RabbitMQ jest systemem pośredniczącym w wymianie wiadomości – jest czymś w rodzaju komunikatora, który przekazuje wiadomości z jednego miejsca w drugie. Komunikatem może być ciąg znaków o dowolnej długości, wiadomość tekstowa czy też dane w formacie JSON. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy system obsługujący przykładowo portal społecznościowy, w ciągu jednej godziny musi wysłać …

RabbitMQ Read More »