KSIĄŻKA ADRESOWA

Aplikacja Konsolowa

  • C++ (OOP)

  • rejestracja użytkownika

  • logowanie

  • dodawanie/usuwanie/edycja kontaktów

  • wyszukiwanie kontaktów po imieniu/nazwisku

  • zmiana hasła użytkownika

  • dane użytkowników oraz kontakty przechowywane w pliku tekstowym