myBudget.com

Aplikacja Webowa

 • PHP

 • jQuery

 • Ajax

 • Bootstrap 4

 • CSS 3

 • HTML 5

 • MySQL

 • Twig

 • wzorzec MVC

 • rejestracja/logowanie użytkownika

 • aktywacja konta

 • resetowanie hasła

 • dodawanie przychodów/wydatków

 • dodawanie/edycja/usuwanie kategorii przychodów, wydatków i metod płatności

 • przeglądanie bilansu przychodów i wydatków w określonym przedziale czasowym