PING PONG GAME

Gra Okienkowa

  • C++

  • liczba graczy: 1-2

  • sterowanie przy pomocy przycisków klawiatury

  • odbicie piłki środkiem paletki powoduje zwiększenie prędkości piłki oraz zmianę kąta jej trajektorii

  • wzrost prędkości poruszania się piłki proporcjonalny do ilości odbić w danej rundzie

  • dźwięki