SOLID: Dependency Inversion Principle (Zasada odwracania zależności)

Wprowadzenie W dzisiejszym artykule wyjaśnię koncepcję zasady odwracania zależności, która reprezentuje literę “D” w akronimie 5 zasad SOLID. Na wstępie przyjrzymy się definicji zasady, a nastepnie zostanie ona omówiona na przykładzie. DIP – Dependency Inversion Principle (Zasada odwracania zależności) “Moduły wysokiego poziomu nie powinny zależeć od modułów niskiego poziomu. Oba powinny zależeć od abstrakcji.” Definicja …

SOLID: Dependency Inversion Principle (Zasada odwracania zależności) Read More »