interface segregation principle

SOLID: Dependency Inversion Principle (Zasada odwracania zależności)

Wprowadzenie W dzisiejszym artykule wyjaśnię koncepcję zasady odwracania zależności, która reprezentuje literę “D” w akronimie 5 zasad SOLID. Na wstępie przyjrzymy się definicji zasady, a nastepnie zostanie ona omówiona na przykładzie. DIP – Dependency Inversion Principle (Zasada odwracania zależności) “Moduły wysokiego poziomu nie powinny zależeć od modułów niskiego poziomu. Oba powinny zależeć od abstrakcji.” Definicja …

SOLID: Dependency Inversion Principle (Zasada odwracania zależności) Read More »

SOLID: Interface Segregation Principle (Zasada segregowania interfejsów)

Wprowadzenie W poprzednim artykule pisałam o zasadzie podstawiania Liskov. Kolejną z zasad SOLID jest segregacja interfejsów opracowana przez Roberta C. Martina, który pracował wtedy w firmie Xerox. Podczas opracowywania nowego systemu, Martin zauważył, że drobne zmiany w projekcie powodowały konieczność modyfikacji na dużą skalę miejsc w kodzie, które wychodziły poza zakres zmian – spowodowane to …

SOLID: Interface Segregation Principle (Zasada segregowania interfejsów) Read More »