solid principles

SOLID: Dependency Inversion Principle (Zasada odwracania zależności)

Wprowadzenie W dzisiejszym artykule wyjaśnię koncepcję zasady odwracania zależności, która reprezentuje literę “D” w akronimie 5 zasad SOLID. Na wstępie przyjrzymy się definicji zasady, a nastepnie zostanie ona omówiona na przykładzie. DIP – Dependency Inversion Principle (Zasada odwracania zależności) “Moduły wysokiego poziomu nie powinny zależeć od modułów niskiego poziomu. Oba powinny zależeć od abstrakcji.” Definicja …

SOLID: Dependency Inversion Principle (Zasada odwracania zależności) Read More »

SOLID: Interface Segregation Principle (Zasada segregowania interfejsów)

Wprowadzenie W poprzednim artykule pisałam o zasadzie podstawiania Liskov. Kolejną z zasad SOLID jest segregacja interfejsów opracowana przez Roberta C. Martina, który pracował wtedy w firmie Xerox. Podczas opracowywania nowego systemu, Martin zauważył, że drobne zmiany w projekcie powodowały konieczność modyfikacji na dużą skalę miejsc w kodzie, które wychodziły poza zakres zmian – spowodowane to …

SOLID: Interface Segregation Principle (Zasada segregowania interfejsów) Read More »

SOLID: Liskov Substitution Principle (Zasada podstawiania Liskov)

Wprowadzenie W poniższym artykule przedstawię trzecią z zasad SOLID – zasadę podstawiania Liskov. Jest to jedna z cięższych do zrozumienia zasad, dlatego oprócz teorii w artykule znajdziesz również przykład jej zastosowania.Nazwa zasady pochodzi od nazwiska jej autorki, amerykańskiej programistki Barbary Liskov. LSP – Liskov Substitution Principle (Zasada podstawiania Liskov) “Funkcje, które używają wskaźników lub referencji …

SOLID: Liskov Substitution Principle (Zasada podstawiania Liskov) Read More »

SOLID: Open/Closed Principle (Zasada otwarte – zamknięte)

Wprowadzenie W poniższym artykule przedstawię drugą z zasad SOLID wraz z przykładem jej zastosowania. OCP – Open/Closed Principle (Zasada otwarte – zamknięte) “Komponenty oprogramowania powinny być otwarte na rozbudowę, ale zamknięte na modyfikacje. Zasada OCP mówi nam o tym, że klasy aplikacji powinny być projektowane w taki sposób aby możliwe było dodawanie nowych funkcjonalności, bez …

SOLID: Open/Closed Principle (Zasada otwarte – zamknięte) Read More »

SOLID: Single-Responsibility Principle (Zasada pojedynczej odpowiedzialności)

SOLID, czyli 5 zasad projektowania obiektowego Wprowadzenie W programowaniu obiektowym klasy są elementami składowymi każdej aplikacji. Jeśli te bloki nie są “solidne” to cała nasza aplikacja może w przyszłości zmagać się z wieloma problemami – zarówno w fazie deweloperskiej jak i produkcyjnej.Zestaw dobrze zaprojektowanych klas może bardzo przyspieszyć proces kodowania aplikacji, jednocześnie zmniejszając prawdopodobieństwo występowania …

SOLID: Single-Responsibility Principle (Zasada pojedynczej odpowiedzialności) Read More »